Wsparcie psychiatry w leczeniu uzależnień

Leczenie uzależnień od alkoholu i narkotyków to wieloetapowy proces, na który składa się wiele aspektów farmakoterapii oraz psychoterapii. Dzięki psychoterapii chory może stanąć na nogi i wyrwać się ze szponów uzależnienia na dobre.

Psychoterapię prowadzi się w ośrodkach odwykowych, które są rozlokowane na terenie całego kraju.

Psychiatra stara się uświadomić chorego, że jest osobą uzależnioną, która straciła kontrolę nad używaniem substancji psychoaktywnych. Chory musi zaakceptować ten fakt, aby przejść do następnych etapów leczenia. W czasie terapii u lekarza psychiatry mają miejsce także próby nauki radzenia sobie z nawrotami choroby oraz głodem narkotykowym lub alkoholowym. Dzięki temu możliwe jest wytworzenie w osobie uzależnionej mechanizmów, które będzie mogła używać w życiu codziennym. Szczególnie chodzi o to, aby osoba chora mogła posiąść umiejętności radzenia sobie ze stresem oraz trudnymi sytuacjami życiowymi bez udziału środków szkodliwych oraz uzależniających. Jeżeli osoba chora wykazuje zaangażowanie, możliwe jest całkowite wyleczenie z nałogu oraz rozpoczęcie nowej w drogi w jej życiu. Jednak aby osiągnąć ten cel, wymaga się wielu tygodni lub nawet miesięcy wyrzeczeń oraz systematycznego uczestnictwa w terapiach indywidualnych oraz grupowych. Dzięki temu małymi krokami przybliża się chorego do całkowitego wyzbycia się starych nawyków i przyzwyczajeń oraz otwiera się przed nim nowe możliwości i umiejętności posługiwania się zmienionymi nawykami psychicznymi. Będzie on korzystał z nich w przyszłości, po prawidłowo przeprowadzonej terapii. Może być ona jedynym wybawieniem dla ciężko uzależnionych osób i uratować wiele ludzkich istnień. Dzięki pracy psychiatrów w całej Polsce, co roku udaje się wyleczyć i tchnąć nowe, trzeźwe życie w setki osób, które uczestniczyły w kompleksowych terapiach alkoholowych i narkotykowych.

Dodaj komentarz